Klasztor Sióstr Rodziny Maryi W Warszawie osuszony w 1991r.