Witaj na Iniekcja Krystaliczna®!

cristarid

601 328 233
info@i-k.pl

ul. Warszawska 28
05-082 Lubiczów

Teoria metody

Iniekcja krystaliczna ® – co to jest?

Metoda iniekcji krystalicznej polega na osuszaniu murów zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu przy pomocy aktywatora krzemianowego. Iniekcja wykorzystuje aktywator do identyfikacji kapilar w materiale budowalnym, które podciągają wodę z gruntu, a następnie ich uszczelniania poprzez krystalizację. Ze względu na swoją specyfikę iniekcja krystaliczna ® bardzo dobrze sprawdza się w przypadku cegły ceramicznej oraz wapiennej zaprawy murarskiej.

Iniekcja krystaliczna ®– jak to się robi?

W pierwszej kolejności w osuszanym murze wierci się tzw. otwory iniekcyjne, których średnica powinna wynosić 20 mm, a długość powinna być równa grubości muru pomniejszonej o 5 do 10 cm. Wszystkie otwory iniekcyjne wierci się w jednej równoległej do poziomu podłogi linii w odstępach co 10 lub co 15 cm. Następnie w otwory wlewa się około 0,5l wody i wprowadza materiał iniekcyjny. Materiał iniekcyjny to mieszanina wody, cementu portlandzkiego oraz aktywatora krzemianowego. Wprowadza się ją w otwory iniekcyjne metodą grawitacyjną.
W materiale budowlanym charakteryzującym się strukturą kapilarno-porowatą produkty krystalizacji materiału iniekcyjnego układają się w postaci pierścieni wokół otworu iniekcyjnego. Początkowo pierścienie są oddalone od siebie o kilka milimetrów, a dalej odległości te systematycznie wzrastają. W ten sposób pory i kapilary w materiale budowlanym ulegają uszczelnieniu.

Kiedy widać pierwsze rezultaty i jak trwały jest efekt osuszenia?

Pierwsze efekty iniekcja krystaliczna ®przynosi po około 7 dni. W tym czasie uzyskuje się krystaliczną blokadę przeciwwilgociową o podwyższonej trwałości. Zwolennicy iniekcji krystalicznej uważają, że trwałość izolacji wykonanej tą metodą jest praktycznie bezterminowa, co korzystnie wyróżnia iniekcję krystaliczną na tle innych metod osuszania. Trwałość izolacji w przypadku każdej metody jest bowiem uzależniona od rodzaju wykorzystanego iniektu. Iniekcja krystaliczna ® wykorzystuje bardzo dobre właściwości krystalizacyjne oraz trwałość aktywatora krzemianowego, który powoduje wytrącanie się w kapilarach i porach nierozpuszczalnego w wodzie związku uszczelniającego.

© i-k.pl 2017 Realizacja: Damtox
Scroll Up
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.