Witaj na Iniekcja Krystaliczna®!

cristarid

601 328 233
info@i-k.pl

ul. Warszawska 28
05-082 Lubiczów

CRYSTARID®

CRYSTARID®-IK certyfikowany wyrób budowlany do INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®

CRYSTARID®-IK jest dedykowanym preparatem iniekcyjnym dla technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®.

Preparat iniekcyjny CRYSTARID®-IK do zabezpieczania murów przed wilgocią.

Wyprodukowany na bazie krzemianów nieorganicznych i organicznych.

Właściwości:

CRYSTARID®-IK jest  certyfikowanym wyrobem budowlanym przeznaczonym do wytwarzania zabezpieczeń przed wilgocią w murach z cegły, kamienia, ceglano‑kamiennych oraz z bloczków betonowych.

Działanie preparatu iniekcyjnego CRYSTARID®-IK polega na zabezpieczeniu przegrody budowlanej przed  podciąganiem wody gruntowej..

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci przepony z udziałem CRYSTARID®-IK odbywa się za pomocą iniekcji w wcześniej wywierconych w murze otworach. Substancje aktywne zawarte w preparacie iniekcyjnym penetrują metodą dyfuzyjną,

Działanie CRYSTARID®-IK przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie uzyskiwany jest bardzo silny i trwały efekt hydrofobowy w strefie działania wykonywanej iniekcji. Następnie w iniektowanym murze następuje proces samoorganizacji kryształów skutkujący wzmocnieniem oraz doszczelnieniem substancji muru w rejonie przepony.

Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości, stopniu zawilgocenia i zasolenia.

Skuteczność stosowania preparatu jest obserwowana także w warunkach wysokiego stopnia zawilgocenia oraz zasolenia przegrody budowlanej.

Gotową mieszaninę preparatu CRYSTARID®-IK oraz wody wprowadza się, za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej,.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® zakłada wykorzystanie wody jako drogi do penetracji (mokra ścieżka), a następnie krystalizacji uszczelniającej kapilary otwarte materiału budowlanego. Proces ten zachodzi w czasie około siedmiu dni od iniekcji i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych CRYSTARID®-IK posiada krajową ocenę techniczną ICiMB-KOT-2020/0049 wydanie 1 oraz certyfikat zgodności ZKP Nr 008-UWB-124.

Opakowania:

Dane techniczne – wymagania:

© i-k.pl 2017 Realizacja: Damtox
Scroll Up
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.