Witaj na Iniekcja Krystaliczna®!

cristarid

601 328 233
info@i-k.pl

ul. Warszawska 28
05-082 Lubiczów

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Najnowsze wyróżnienia


Nagrody i wyróżnienia na świecie

Na 42 Światowej Wystawie Wynalazczości w Brukseli w listopadzie 1993, technologia iniekcji krystalicznej reprezentująca polskie wynalazki została nagrodzona złotym medalem ze specjalnym wyróżnieniem jury, medalem burmistrza Brukseli i nagrodę ambasadora RP w Belgii. W roku 1995 technologia iniekcji krystalicznej została zgłoszona do reprezentowania Polski na Światowej Wystawie Własności intelektualnej w Genewie w Szwajcarii i została wyróżniona złotym medalem. W maju 1996 roku technologia była prezentowana na Światowej Wystawie Wynalazczości w Pittsburgu w USA i została także wyróżniona złotym medalem oraz nagrodą specjalną Rosyjskiej Akademii Nauk. We wrześniu 1996 roku technologia iniekcji krystalicznej była wystawiana na Światowej Wystawie Wynalazczości w Pekinie w Chinach i tutaj też została nagrodzona w głównym konkursie złotym medalem oraz nagrodą towarzyszącą w postaci złotego medalu i certyfikatu od organizatorów Światowej Wystawy w Casablance w Maroku – jako najlepszy wynalazek prezentowany na wystawie pekińskiej. W lipcu 1997 r. wynalazek iniekcji krystalicznej przedstawiono na Światowej Wystawie Wynalazczości w Casablance w Maroku i tam również został nagrodzony, złotym medalem z wyróżnieniem. W listopadzie 1997 r. wynalazek był wystawiony na Światowej Wystawie Wynalazczości w Norymberdze w Niemczech i także został uhonorowany złotym medalem. W lutym 2001 r. wynalazek był prezentowany na światowej Wystawie Wynalazczości w Moskwie i został wyróżniony także złotym medalem.

 


W sumie wynalazek iniekcji krystalicznej został nagrodzony siedmioma złotym medalami na wszystkich światowych wystawach wynalazczości. Ten swoisty rekord został zauważony przez Światową Organizacji Wynalazców i na jej wniosek autor technologii został odznaczony przez króla Belgii Krzyżem Kawalerskim w 1997 r., a następnie Krzyżem Oficerskim w 2001 r.Nagrody i wyróżnienia w Polsce.

Licznym nagrodom międzynarodowym towarzyszą także liczne wyróżnienia krajowe od ministra kultury i sztuki, przewodniczącego KBN, ministra przemysłu i handlu oraz ministra obrony narodowej. Ostatnio autor technologii otrzymał od prezydenta Warszawy medal – Cztery Wieki Stołeczności Warszawy oraz od Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów medal Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto autorowi iniekcji krystalicznej został nadany, w wyniku plebiscytu, tytuł Wynalazcy Wojska Polskiego.

W dniu 9 marca 2000 r. w siedzibie “Media Corporation” w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski wręczył po raz pierwszy nagrody PROTONA wynalazcom, których wynalazki, jak powiedział, sprawdziły się społecznie w praktyce i reprezentują dobrą naukę bez rozróżniania na podstawową czy stosowaną. Wśród dziesięciu osiągnięć wyróżnionych przez Radę Naukową Programu Telewizyjnego PROTON, znalazł się wynalazek “iniekcji krystalicznej” osuszania budowli – autorstwa Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

© i-k.pl 2017 Realizacja: Damtox
Scroll Up
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.