Rezydencja Premiera Rządu PR w Warszawie osuszona w 1995r.