izolacja termiczna fundamentówOcieplenie fundamentu ma istotne znaczenie dla komfortu termicznego nieruchomości. W sytuacji, w której nie zostanie wykonana izolacja termiczna fundamentów lub będzie ona niewystarczająca ciepło będzie uciekało z budynku w stronę gruntu, przyczyniając się tym samym do podniesienia kosztów ogrzewania nieruchomości. Aby tego uniknąć należy zadbać o odpowiednie ocieplenie fundamentu już na etapie projektu domu.

Ocieplanie fundamentów – prosta zasada

Dobra praktyka, poparta doświadczeniem wielu firm budowlanych i użytkowników nieruchomości mieszkalnych zakłada, że prawidłowe ocieplenie budynku to takie, w ramach którego otaczamy warstwą izolacji całą nieruchomość. To pozwala wyeliminować mostki cieplne i straty ciepła. Ocieplanie fundamentów dotyczy przede wszystkim ścian, płyt fundamentowych oraz podłóg na gruncie. Dlaczego zakres izolacji termicznej fundamentów jest aż tak szeroki?

Wynika to przede wszystkim z właściwości gruntu w niskich temperaturach. W czasie długotrwałych mrozów grunt zachowuje temperaturę dodatnią tylko poniżej strefy przemarzania, a więc od 80 do 140 cm pod powierzchną. Jeśli fundament nie jest zaizolowany lub został zaizolowany w niewystarczającym stopniu ciepło migruje wzdłuż konstrukcji ściany, a następnie przez mur fundamentowy i ucieka do gruntu. W miejscu, w którym ściana łączy się z podłogą najczęściej dochodzi do mocnego wychłodzenia powierzchni wewnątrz budynku. Wynika to przede wszystkim z nieprawidłowej izolacji. Prawidłowa izolacja termiczna fundamentów łącząca się z ociepleniem ściany powinna skutecznie przeciwdziałać tej ucieczce ciepła lub też ograniczyć jej zakres do absolutnego minimum.

Czym można wykonać ocieplenie fundamentu?

Wybierając materiał na izolację termiczną fundamentu należy pamiętać o tym, że ocieplenie stykające się z gruntem jest narażone na uszkodzenia wynikające z naporu ziemi i wilgoci, a także na niszczące oddziaływanie korzeni roślin. Dlatego materiał izolacyjny powinien być wytrzymały.

Materiałem najczęściej wykorzystywanym do ocieplenia fundamentu jest styropian. Jest to specjalnie opracowana w tym celu odmiana styropianu, która odznacza się ograniczoną nasiąkliwością oraz relatywnie wysoką wytrzymałością na nacisk gruntów. Alternatywą dla płyt styropianowych jest polistyren ekstrudowany XPS, który charakteryzuje się jeszcze lepszymi właściwościami mechanicznymi oraz wyższą odpornością na zawilgocenie. Dodatkowo niektóre płyty XPS dedykowane do ocieplania fundamentów posiadają specjalne rowki drenażowe, które ułatwiają odprowadzanie wilgoci.