stare fundamentyWielu inwestorów decyduje się na zakup budynków nadających się do rozbiórki w celu wybudowania na ich miejscu bardziej nowoczesnych konstrukcji. Niejednokrotnie, aby skrócić czas oraz obniżyć koszty budowy inwestorzy decydują się na budowę na starych fundamentach. Czy to dobry pomysł?

Budowa na starych fundamentach ma swoje plusy i minusy. Po dodatniej stronie takiego przedsięwzięcia z pewnością znajdzie się:

• skrócenie czasu budowy wynikające z faktu, iż część robót ziemnych związanych z wylewaniem fundamentów została już wykonana,
• obniżenie kosztów inwestycji wynikające z oszczędności materiałowych oraz kosztów robót ziemnych, które zostały już zrealizowane.

W niektórych przypadkach budowa na starych fundamentach może również skutkować skróceniem czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę. Dodatkową zaletą wskazywaną przez wielu inwestorów jest również fakt, iż do rozebranego budynku, na fundamentach którego będziemy budować były już pociągnięte media, w związku z czym nie trzeba tracić pieniędzy oraz czasu na instalację nowych przyłączy.

Niestety wykorzystywanie starych fundamentów do budowy nowego domu ma również swoje minusy. Głównym problemem, który często dotyka wiekowe budynki jest wilgoć. Dlatego decydując się na budowę na starych fundamentach powinniśmy mieć świadomość, iż mogą być zawilgocone. Na szczęście problem ten można stosunkowo łatwo rozwiązać, zwłaszcza, że podczas prac wyburzeniowych odsłonięty został wierzch fundamentu, a nierzadko także odkopane ich ściany. Tak przygotowany „front robót” sprzyja wykonaniu wszystkich prac związanych z odpowiednim zaizolowaniem fundamentów przed wilgocią i zimnem.

Fundamenty – izolacja przeciwwilgociowa

Bezpośrednio ułożona na fundamenty izolacja pozioma może się okazać nieskuteczna. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony przed wilgocią podciąganą z gruntu należy odpowiednio przygotować odsłonięty wierzch fundamentu – oczyścić go z resztek zaprawy oraz wszelkiego rodzaju nierówności, które mogłyby uszkodzić hydroizolację. Wydawać by się mogło, że kolejna warstwa muru „odciśnie” warstwę izolacji działając jako uszczelnienie. Nic bardziej błędnego. Jeśli na powierzchni fundamentu były ostre kamyczki, resztki zaprawy lub cokolwiek ostrego, zanieczyszczenia te spowodują przerwanie warstwy izolującej, skutkiem czego będzie nieszczelna izolacja. Dlatego przed założeniem izolacji, czy to w postaci papy na lepiku, grubej papy termozgrzewalnej czy folii do fundamentu, należy się upewnić, że wierzch fundamentu jest oczyszczony.

W przypadku podpiwniczonego budynku wykonanie izolacji poziomej na wierzchu ścian fundamentowych może się okazać niewystarczające, zwłaszcza jeśli pierwotni wykonawcy zrezygnowali z zaizolowania ław fundamentowych lub izolacja ta uległa uszkodzeniu. Nie oznacza to jednak, że od razu musimy rezygnować z pomysłu budowy na starym fundamencie. Aby zapewnić odpowiednią izolację przeciwwilgociową piwnicy wystarczy wykonać iniekcję krystaliczną. W ten sposób można skutecznie, a co najważniejsze przy niewielkim nakładzie finansowym uzupełnić braki izolacji poziomej na ławach fundamentowych, efektem czego będą osuszone przegrody w piwnicy.

Izolacja pionowa i ocieplenie

Ze względu na specyfikę kładzenia izolacji – zarówno izolacja przeciwwilgociowa, jak i termiczna wymagają odkopania fundamentów – oraz wzajemne oddziaływanie na siebie warstw izolujących izolacja pionowa oraz ocieplanie ścian fundamentowych od zewnątrz praktycznie zawsze idą w parze.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Podciąganie kapilarne to nie jedyne źródło wilgoci zagrażające starym fundamentom. Innym poważnym zagrożeniem jest nasiąkliwość materiału budowlanego, z którego zostały wylane/położone fundamenty. W celu minimalizacji nasiąkliwości ścian fundamentowych należy zastosować odpowiednią izolację przeciwwilgociową pionową. Może to być np. hydroizolacja z papy. Ważne jest to, że izolację poziomą zakłada się na oczyszczone i osuszone ściany. Jeśli więc podejrzewamy, że fundamenty są zawilgocone należy je najpierw osuszyć. Może nam w tym pomóc wspomniana wcześniej iniekcja krystaliczna , gdyż zdecydowana większość innych nieinwazyjnych metod osuszania jest przeznaczona głównie do stosowania w pomieszczeniach i może nie przynieść oczekiwanego rezultatu przeprowadzana w warunkach placu budowy.

Ocieplanie fundamentów

Mając już odsłonięte ściany fundamentowe grzechem byłoby z tego nie skorzystać i nie ułożyć na warstwie hydroizolacji izolacji cieplnej. Ocieplenie ścian fundamentowych można wykonać m.in. z płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Dobrym termo-izolatorem będzie również styropian lub płyty z wełny kamiennej. Ogólnie przyjmuje się, że materiały wykorzystane do wykonania ocieplenia ścian fundamentowych powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością oraz wysoką trwałością. Dlatego też do ocieplania fundamentów najczęściej wykorzystywany jest współcześnie styrodur. Bardzo ważne podczas układania izolacji cieplnej jest prawidłowy montaż płyt – krawędzie płyt muszą do siebie ściśle przylegać, w przeciwnym razie w szczelinach między płytami będą się tworzyły mostki cieplne, którymi ciepło będzie uciekało z budynku do gruntu.

Dom na starym fundamencie

Podsumowując należy stwierdzić, iż budowa nowego domu na starym fundamencie to przedsięwzięcie godne przemyślenia – o ile fundament, który planujemy wykorzystać jest zdrowy. W przypadku fundamentów dotkniętych problemem wilgoci warto się upewnić, czy prace związane z naprawą izolacji poziomej i pionowej oraz osuszanie fundamentu nie wygenerują kosztów wyższych od kosztów wylewania/budowy nowego fundamentu. Takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, gdyż w większości przypadków ściany fundamentowe można osuszyć wykorzystując do tego iniekcję krystaliczną. Niemnie jednak, może się okazać, że prace związane z osuszeniem i zaizolowaniem fundamentu będą bardziej kosztowne niż stawianie budynku na nowym fundamencie.