izolacja przeciwwodna fundamentówObecne standardy budowlane zakładają ograniczenie kosztów wzniesienia obiektu do minimum, co w wielu przypadkach przekłada się na budowę domów bez podpiwniczenia. Podpiwniczenie wiąże się bowiem nie tylko z kosztami robót ziemnych, ale również kosztami wynikającymi z konieczności odpowiedniego zaizolowania ścian fundamentowych oraz ich ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci. O czym powinni więc pamiętać inwestorzy planujący budowę domu z podpiwniczeniem oraz osoby nabywające taki dom na rynku wtórnym?

O wykonaniu odpowiedniej izolacji ścian fundamentowych. W przypadku nieruchomości już użytkowanej wymaga to odkopania fundamentów oraz ich oczyszczenia z pozostałości wcześniejszej izolacji, a następnie wykonania nowej warstwy izolującej. Wyróżniamy trzy typy izolacji ścian fundamentowych, których dobór jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju gleby oraz poziomu wód gruntowych w miejscu realizacji inwestycji. Jednym z nich jest izolacja przeciwwodna fundamentów.

Izolacja przeciwwodna fundamentów

Izolacja przeciwwodna nazywana również ciężką izolacją pionową to rodzaj izolacji, który stosuje się w sytuacji, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że poziom wody gruntowej w miejscu realizacji inwestycji będzie tak wysoki, że obiekt „stanie na wodzie” lub gdy na skutek opadów atmosferycznych pojawi się ryzyko spiętrzenia wody opadowej przy fundamentach.

O tym, czy konieczne będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów na ogół decyduje projektant, przy czym decyzja ta powinna być poparta drobiazgową analizą gruntu w miejscu realizacji inwestycji. Na terenach zagrożonych lokalnymi podtopieniami bezwzględnie zaleca się wykonanie izolacji przeciwwodnej. Dobrze wykonana izolacja przeciwwodna umożliwia posadowienie na obszarze podmokłym lub zagrożonym podtopieniami także budynków podpiwniczonych lub częściowo podpiwniczonych.

Jaką rolę pełni izolacja przeciwwodna?

Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych ma za zadanie zabezpieczyć budynek przed wodą naporową. Mianem wody naporowej określamy wodę gruntową wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Tak rozumiana izolacja przeciwwodna musi być szczelna i wytrzymała, dlatego też wykonuje się ją z materiałów charakteryzujących się podwyższoną trwałością oraz odpornością na uszkodzenia. Są to przede wszystkim dedykowane folie samoprzylepne oraz papy termozgrzewalne. Należy przy tym pamiętać, ze izolacja przeciwwodna nie stanowi alternatywy dla izolacji poziomej ścian fundamentowych.