Kościół seminaryjny przy ul.Mechofera w Warszawie osuszony w 2003r.