Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie osuszony w 1995r.