Duża biała rezydencja wśród rośliności

Budynek Dowództwa Wojsk Lądowych w Cytadeli Warszawskiej osuszony w 2003r.