Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie osuszone w 1993r.