Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego osuszone w 2006r.