izolacja budynku

Kościół w Bończy osuszony w 2006r.