IniekcjaIniekcja – skuteczny sposób na walkę z wilgocią w budynku

Problem wilgoci może dotyczyć zarówno starych, jak i nowo wznoszonych obiektów budowlanych. Borykają się z nim właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy wielorodzinnych obiektów mieszkalnych oraz nieruchomości komercyjnych. Skąd się bierze wilgoć w budynku i jak z nią walczyć? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

Skąd się bierze wilgoć w budynku?

Powszechnie zwykło się uważać, że problem wilgoci dotyczy przede wszystkim starych obiektów, w których degradacji uległo poszycie dachowe oraz warstwa izolująca fundamenty. Dodatkową przyczyną sprzyjającą występowaniu wilgoci w takich budynkach jest również zachodzący na przestrzeni lat proces naturalnej degradacji materiałów budowlanych, w szczególności dotyczy to cegieł oraz zaprawy murarskiej. Praktyka pokazuje jednak, że nieubłagany upływ czasu nie jest wyłącznym powodem, przez który mury i fundamenty zaczynają „pić” wodę. Znacznie częściej przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy konstrukcyjne lub zaniechania na etapie wznoszenia obiektu.

Wilgotne mury – jak sobie poradzić z problemem?

Osuszanie murów i fundamentów może się okazać nie lada wyzwaniem. Dotyczy to walki z wilgocią zarówno w starych, jak i nowych obiektach. Na szczęście istnieje wiele metod walki z „pijącymi” murami. Jedną z nich jest iniekcja krystaliczna.

Iniekcja krystaliczna to metoda przeznaczona do walki z wilgocią spowodowaną na skutek podciągania wody z gruntu. Polega ona na wytwarzaniu blokady przeciwwilgociowej, która uniemożliwia przedostawanie się wilgoci do wyższych partii murów. Iniekcja krystaliczna jest znana również jako osuszanie murów metodą tzw. „mokrej ścieżki”.

Iniekcja a suchy mur – jak to działa?

W odróżnieniu od innych metod osuszania iniekcja nie wymaga wstępnego osuszania ani odsalania murów, dzięki czemu może być zastosowana bezpośrednio po zdiagnozowaniu problemu, co znacząco przyspiesza proces osuszania i hydroizolacji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu cieczy kapilarnych jako drogi penetracji, a zarazem materiału do uszczelniania – poprzez krystalizację – porów i kapilar materiału budowlanego, przez które dotychczas przenikała woda podciągana z gruntu.

Proces iniekcji składa się z dwóch etapów:

⦁ wiercenia otworów iniekcyjnych,
⦁ wprowadzania cieczy kapilarnych do otworów.

Otwory iniekcyjne mają na ogół średnicę 20 mm i głębokość równą grubości osuszanego muru pomniejszoną o 5 do 10 cm. Wierci się je w odstępach co 10–15 cm w jednej linii równolegle do poziomu podłogi pod kątem 15–30o do poziomu. Najkorzystniej wiercić otwory po jednej stronie muru. W tak przygotowane otwory wprowadza się najpierw wodę, a następnie ciecz kapilarną. Ciecz kapilarna to nic innego, jak mieszanina wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego. W otwory jest ona wprowadzana metodą grawitacyjną.

Więcej o iniekcji znajdziecie Państwo tutaj. Natomiast praktyczne zastosowanie metody można zobaczyć tutaj.

Kiedy widać pierwsze efekty?

Krystaliczna blokada przeciwwilgociowa powstaje w czasie siedmiu dni od iniekcji. Aktywator krzemowy penetruje materiał budowlany w promieniu około 7–8 cm od środka otworu iniekcyjnego, zaś jony wapniowe powstające na skutek dysocjacji portlantydu zawartego w cemencie powodują wytrącenie w spenetrowanych przez aktywator kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku, który gwarantuje skuteczne uszczelnienie na całej długości osuszanego muru lub fundamentu. Ze względu na specyfikę zachodzących reakcji chemicznych ten sposób osuszania jest szczególnie polecany w przypadku murów z cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej.

Warto przy tym pamiętać, że iniekcja nie powoduje natychmiastowego osuszenia muru na całej jego powierzchni, a jedynie blokuje proces dalszego „picia” wody z gruntu. Oznacza to, że na suchy mur będziemy musieli zaczekać. Jak długo? To zależy od wielu czynników:

⦁ bieżących warunków atmosferycznych panujących w okresie procesu osuszania,
⦁ stopnia zawilgocenia muru,
⦁ powierzchni muru.

Iniekcja krystaliczna – komu zlecić osuszanie murów?

Iniekcja to metoda osuszania, która wydaje się niezwykle prosta. W praktyce jednak okazuje się bardzo wymagająca. Dlatego osuszanie murów lub fundamentów tą metodą najlepiej pozostawić profesjonalistom.

Dlaczego?

⦁ Nie każdy mur da się osuszyć przy pomocy iniekcji krystalicznej.
⦁ Do pełnej skuteczności metoda wymaga zastosowania prawidłowej mieszanki (cieczy krystalicznej).
⦁ Skuteczna bariera przeciwwilgociowa wymaga prawidłowego wywiercenia otworów i wprowadzenia cieczy.
⦁ Nieprawidłowe rozmieszczenie otworów może naruszyć nośność ścian.