Izolacja pozioma fundamentów Izolacja pozioma fundamentów

Prawidłowa hydroizolacja fundamentów składa się z izolacji poziomej i izolacji pionowej. Jak wykonać izolację poziomą? Czy folia fundamentowa to wystarczający hydroizolator? Czy budynek bez piwnicy wymaga izolacji poziomej? Na te oraz wiele innych pytań dotyczących izolacji fundamentu postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

Od lat w branży budowlanej pokutuje przekonanie, że w budynkach niepodpiwniczonych izolacja pozioma może być traktowana po macoszemu, gdyż całkowite zabezpieczenie przegród przed podciąganiem kapilarnym nie jest do końca możliwe. W praktyce przejawia się to w niestarannym układaniu materiałów izolujących lub w ogóle rezygnacji z ich ułożenia. Tymczasem, dysfunkcyjna izolacja pozioma poprzez umożliwienie przegrodom podciągania wody z gruntu prowadzi do zawilgocenia ścian, a także podłóg parteru. Dlatego też warto dopilnować tego, aby izolacja pozioma:

⦁ znalazła się na wierzchu ścian fundamentowych,
⦁ była wykonana z odpowiednich materiałów izolujących wilgoć,
⦁ była starannie ułożona.

Staranne ułożenie warstwy hydroizolacji poziomej – o co tyle krzyku?

Wśród firm budowlanych wciąż nie brakuje wykonawców przekonanych o tym, że izolacja pozioma w obiektach niepodpiwniczonych jest tak naprawdę zbyteczna. To prowadzi do sytuacji, w których warstwa odpowiedzialna za izolowanie przegród od wód gruntowych jest układania niestarannie lub nie ma jej wcale. Niestety, jeśli po wybudowaniu obiektu okaże się, że występuje problem podciągania kapilarnego izolacji poziomej nie naprawimy. To znaczy, jest to możliwe, ale problematyczne i bardzo kosztowne. Dlatego lepiej chuchać na zimne i zadbać o izolację już na etapie przygotowywania projektu wykonawczego.

Jeśli jednak jest już za późno, o pomoc najlepiej poprosić eksperta.

„2x papa na lepiku”

Kiedyś, a również obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów izolacyjnych jest papa na lepiku. Warto przy tym zauważyć, że izolatorem jest tutaj lepik, a nie papa, o czym wielu wykonawców zdaje się nie pamiętać – bardzo często wykonuje się bowiem izolacje z arkuszy podwójnie złożonej papy bez lepiku. Tymczasem, papa to tylko element zbrojeniowy, który utrzymuje lepik na miejscu. Chyba, że zamiast zwykłej papy zastosuje się papę termozgrzewalną, która sama w sobie w dużej mierze składa się z lepiku asfaltowego. Izolacja wykonana z takiej papy o grubości 4 mm jest równie skuteczna i trwała, jak ta wykonywana z tradycyjnych dwóch warstw na lepiku. Mniej godne, choć również polecane przez gros specjalistów są folie fundamentowe.

Izolacja pozioma fundamentu – jak ją wykonać?

Na to, czy izolacja pozioma będzie trwała i skuteczna ma wpływ moment, w którym zostaje położona. Oczywiście nie chodzi tu o porę dnia czy dzień tygodnia, ale o etap wznoszenia konstrukcji. Hydroizolację poziomą powinno się układać dopiero po zakończeniu prac nad betonowym podkładem podłogi na gruncie, który najlepiej wykonać równo z wierzchem ścian fundamentowych. Taki układ daje gwarancję, że fragment izolacji wystający poza obręb murów (tzw. zakład) dotrwa w dobrym stanie do czasu, kiedy zakładana będzie izolacja przeciwwilgociowa podłogi. Ponadto, kiedy obie izolacje (tj. izolacja pozioma ścian fundamentowych oraz izolacja podłogi) są ułożone na jednym poziomie unika się miejsc załamania papy, co dodatkowo zwiększa szczelność warstwy izolacyjnej. Stosunkowo jednoczesne wykonywanie obu izolacji to także pewność, że zakład wystający poza obręb murów nie zostanie uszkodzony podczas wykonywania innych prac budowlanych. Wydawać by się mogło, że nie ma to większego znaczenia. Jednak praktyka pokazuje, że częściowe porozrywanie zakładu może skutkować niepełną ochroną wewnętrznej strony ścian parteru od wilgoci gruntowej – w miejscu uszkodzeń ściany nie są zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym z gruntu.

Co jeszcze należy wiedzieć o izolacji poziomej?

Izolacja pozioma to w gruncie rzeczy bardzo delikatna kwestia. Aby zapewnić jej prawidłowe wykonane, a później funkcjonowanie należy:

⦁ zadbać o płaszczyznę wierzchnią ścian fundamentowych, na których kładziona jest papa; aplikacja papy na nierówną lub zbrudzoną grudkami zaprawy powierzchnię może spowodować jej uszkodzenie, a w konsekwencji przerwanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego;
⦁ zadbać o odpowiednie zagruntowanie powierzchni ścian fundamentowych przed nałożeniem papy, najlepiej sprawdzi się do tego roztwór na bazie asfaltu;
⦁ zadbać o to, aby warstwa izolacji była ułożona nie tylko pod ścianami zewnętrznymi, zaizolować należy także wewnętrzne ściany noście oraz ściany działowe, tylko w ten sposób mamy pewność, że po połączeniu izolacji ścian fundamentowych z izolacją podłogi cały obiekt będzie prawidłowo zabezpieczony przed podciąganiem wilgoci z gruntu.

Jak można naprawić nieszczelną izolację poziomą?

Jak już pisaliśmy izolacja pozioma może zostać naprawiona. Wymaga to jednak ingerencji w konstrukcję budynku, gdyż najlepszym i najpewniejszym sposobem na zaizolowanie ścian stojącego już budynku przed podciąganiem wilgoci z gruntu jest iniekcja krystaliczna.

Iniekcja krystaliczna, która polega na osuszeniu i zaizolowaniu murów przy pomocy wierconych w nich otworów iniekcyjnych to metoda, którą można zastosować zarówno w przypadku domów z podpiwniczeniem, jak i obiektów niepodpiwniczonych. W ten sposób możemy zastąpić uszkodzoną izolację poziomą, a także uzupełnić jej brak, w przypadku gdy okaże się, że wykonawca zaniechał zaizolowania ścian przed podciąganiem kapilarnym.