izolacja przeciwwilgociowaCzęsto nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wilgoć w domu szkodzi nie tylko konstrukcji budynku, ale przede wszystkim jego mieszkańcom. Dlatego zastanawiając się nad wyborem izolacji przeciwwilgociowej powinniśmy się kierować długoterminową efektywnością oferowanych rozwiązań.

Izolacja przeciwwilgociowa

To forma ochrony obiektu przed wilgocią, której źródłem jest niewywierająca ciśnienia woda np. gruntowa. Tego typu izolacje stosuje się w szczególności w przypadku obiektów budowlanych wznoszonych na gruntach przepuszczalnych, a więc takich, które nie powstrzymują wód gruntowych umożliwiając ich podciąganie przez fundamenty budynku. Są to przede wszystkim żwiry i piaski.

Izolacja przeciwwodna

To forma ochrony budynku przed wilgocią, której źródłem jest woda wywierająca ciśnienie hydrostatyczne i/lub woda zalegająca w pobliżu budynku w naturalnym, niezaizolowanym zbiorniku wodnym np. stawie. Izolacja przeciwwodna to także skuteczne rozwiązanie w przypadku obiektów posadowionych na terenach, na których istnieje ryzyko okresowego podnoszenia się poziomu wód gruntowych ponad poziom posadzki w najniżej położonym punkcie budynku – najczęściej jest to podłoga w piwnicy lub suterenie albo garażu podziemnym.

Izolacja parochronna

To forma zabezpieczenia budynku przed wilgocią, której źródłem jest para wodna. Izolacje parochronne znajdują zastosowanie przede wszystkim w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, w których czynnikiem towarzyszącym procesowi produkcyjnemu jest właśnie wytwarzanie pary wodnej. Para wodna w dużym natężeniu może przenikać do wnętrza przegród i powodować ich zawilgocenie.

Izolacja przeciwwilgociowa – najczęstszy wybór inwestorów

Gdybyśmy podjęli się próby określenia, który z wyżej wymienionych rodzajów izolacji jest najczęściej wybierany przez inwestorów w Polsce z pewnością byłaby to izolacja przeciwwilgociowa. Powodem takiego stanu rzeczy jest specyfika gruntów budowlanych o dużej zawartości piasku i żwiru, które wymagają zastosowania odpowiedniej izolacji fundamentów.

Jak wybrać najskuteczniejszą hydroizolację fundamentów?

Praktyka pokazuje, że prawidłowa – a więc najbardziej skuteczna – izolacja fundamentów to de facto połączenie dwóch izolacji przeciwwilgociowych – poziomej i pionowej.

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma to forma zabezpieczenia budynku przed wilgocią, o której należy pomyśleć już na etapie budowy. Prawidłowo wykonana izolacja przyjmuje postać przekładek z materiału izolacyjnego (papy na lepiku, papy termozgrzewalnej lub grubej foli PCV), które układa się między poszczególnymi poziomami konstrukcji – ławami a ścianami oraz ścianami parteru a fundamentem. Zadaniem izolacji poziomej jest zabezpieczenie murów przed kapilarnym podciąganiem wody.

Izolacja pionowa

Pionowa hydroizolacja fundamentów polega na fizycznym zaizolowaniu ścian fundamentów tworzywem izolującym – najczęściej jest to papa, folia polietylenowa, masa bitumiczna, masa polimerowa lub zaprawa mineralna o właściwościach izolujących. Wielu inwestorów decydujących się na zaizolowanie fundamentów przy tej samej okazji – działania te wiążą się bowiem z koniecznością wykopania rowów odsłaniających ściany fundamentu wokół całego obiektu – wykonują również ocieplenie fundamentów. Warto przy tym pamiętać, że ocieplenie fundamentów nie jest jednoznaczne z ich skutecznym zaizolowaniem przed wilgocią, choć zastosowane do ocieplenia materiały mogą zmniejszyć przenikanie wód gruntowych do fundamentów.

A co jeśli izolacja pozioma zawiodła?

Niejednokrotnie okazuje się, że po latach izolacja pozioma nie działa prawidłowo i przegrody, mimo prawidłowo wykonanej izolacji pionowej zaczynają podciągać wilgoć z gruntu. Dzieje się tak ponieważ z czasem materiały izolujące ulegają degradacji/uszkodzeniom – czy to w wyniku naturalnego rozpadu, czy też na skutek ruchów budynku. Naprawa izolacji poziomej jest niemożliwa bez rozebrania budynku (dlatego inwestorom wznoszącym obiekty na starych fundamentach zaleca się ponowne zaizolowanie poziome fundamentów przed rozpoczęciem prac budowlanych). Nie oznacza to jednak, iż mieszkańcy lub użytkownicy takiego budynku są skazani na zagrażającą ich zdrowi wilgoć w pomieszczeniach. Rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne zaizolowanie ścian, a w konsekwencji ich osuszenie jest iniekcja.

Iniekcja grawitacyjna

Iniekcja grawitacyjna to metoda polegająca na przerwaniu kapilar w przegrodach poprzez wywiercenie otworów iniekcyjnych. Obecnie jest to metoda rzadko stosowana.

Iniekcja krystaliczna

Iniekcja krystaliczna. stanowi przykład iniekcji ciśnieniowej. Polega na wprowadzeniu za pośrednictwem otworów iniekcyjnych materiału iniekcyjnego, który wypełnia kapilary w przegrodach, a wysychając ulega krystalizacji. W postaci skrystalizowanej materiał jest nierozpuszczalny w wodzie. „Zatkane” kapilary nie mogą podciągać wilgoci z gruntu, w konsekwencji czego przegroda ulega osuszeniu.