Izolacja starych fundamentówSceptycy nazywają je skarbonkami bez dna, optymiści cieszą się z ich niepowtarzalności oraz uroku, natomiast realiści skrupulatnie liczą zamiary wedle zasobności portfela. O czym mowa? O starych domach, których nie brakuje na rynku wtórnym.

Stare domy kuszą… Mają bowiem wiele zalet, których brakuje ofertom dostępnym na rynku pierwotnym. Jakie to zalety? Długo by wymieniać. Należą do nich m.in.:

⦁ duże ogrody, w których możemy cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu z dala od wścibskich oczu sąsiadów;
⦁ piwnice, w których możemy urządzić pomieszczenia gospodarcze oraz przechowywać sprzęt, z którego korzystamy sezonowo;
⦁ poddasza, które możemy zaadaptować na pokoje;
⦁ grube mury, które w lecie chronią wnętrze domu przed gorącem, a zimą zapobiegają szybkiemu wychładzaniu się pomieszczeń.

Stare domy to także stylowe rozwiązania architektoniczne, kuchenne schowki i ogrody zimowe…, a nierzadko rodzinne historie przekazywane wraz z domem z pokolenia na pokolenie. Niestety zdecydowana większość starych domów boryka się poważną chorobą – wilgocią, która dewastuje fundamenty, niszczy ściany i sprawia, że wnętrze domu staje się cichym zabójcą czyhającym na zdrowie i życie swoich mieszkańców. Dlaczego piszemy o tym w taki sposób? Bo to poważne zagrożenie, z którego wiele osób mieszkających w starych domach nie zdaje sobie sprawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę skutki długotrwałego mieszkania w pomieszczeniach, w których rozwinęła się wilgoć i pleśń możemy z całą stanowczością stwierdzić, że są to warunki zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

Izolacja fundamentów w starym domu

Prawidłowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentów to wyzwanie, szczególnie w przypadku starej nieruchomości, której fundamenty przez lata były narażone na szkodliwe oddziaływanie wilgoci, a nierzadko również oddziałujących pod ciśnieniem wód gruntowych. Dodatkowym problemem jest często niewystarczająca izolacja pozioma, a czasami nawet jej brak, w wyniku czego przegrody podciągają wilgoć z gruntu. Istnieje kilka sposobów prawidłowego zabezpieczenia starych fundamentów przed wilgocią i wodą.

Izolacja starych fundamentów to złożony proces, który powinien obejmować:

⦁ izolację poziomą fundamentów,
⦁ izolację pionową fundamentów,
⦁ izolację przeciwwodną fundamentów.

Dodatkowo wielu inwestorów podczas wykonywania prac związanych z założeniem nowej izolacji pionowej decyduje się także na ocieplenie fundamentów. To pozwala efektywniej zarządzać temperaturą w piwnicy, a jednocześnie ogranicza utratę energii cieplnej, którą niezaizolowane termicznie fundamenty oddawały do gruntu. Warto przy tym pamiętać, że izolacja przeciwwilgociowa nie stanowi termoizolacji i odwrotnie.

Izolacja pozioma – jak ją wykonać w budynku, który już stoi?

Standardowo izolację poziomą wykonuje się podczas budowy fundamentów. W przypadku budynków z podpiwniczeniem zaleca się wykonanie izolacji na dwóch poziomach – tak, aby zabezpieczyć ściany piwniczne przed podciąganiem kapilarnym oraz przegrody znajdujące się powyżej poziomu gruntu. W obiekcie, który już stoi izolacji poziomej nie można wykonać w taki sposób. Dlatego w starych domach zaleca się wykonanie iniekcji. Iniekcja pozwala nie tylko osuszyć przegrody, ale również – w wariancie krystalicznym umożliwia ich zaizolowanie, które pełni rolę izolacji poziomej.

Izolacja pionowa – czy to się opłaca?

Wilgoć może być groźna dla fundamentów, zwłaszcza w starych fundamentów, do budowy których nie zastosowano nisko nasiąkliwych i mrozoodpornych materiałów. Aby zabezpieczyć takie fundamenty przed dalszą korozją, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko zawilgocenia przegród w wyższych kondygnacjach budynku należy wykonać izolację pionową. Hydroizolacja pionowa to stosunkowo łatwy zabieg, który niestety wiąże się z koniecznością wykopania głębokiego rowu wokół całego budynku. Po odsłonięciu fundamentów można je zabezpieczyć materiałami hydroizolującymi z tworzyw sztucznych lub zaimpregnować specjalną emulsją, która zmniejszy nasiąkliwość ścian fundamentowych. Jak już wcześniej pisaliśmy przy tej okazji można dodatkowo wykonać ocieplenie fundamentów.

Izolacja pionowa jest szczególnie ważna w przypadku domów podpiwniczonych. Odpowiednie zaizolowanie ścian fundamentowych wpływa bowiem na to, czy w piwnicy będzie wilgoć, czy też nie. Należy przy tym pamiętać, że na wilgotność powietrza w piwnicy ma również wpływ podciąganie wody z gruntu. Dlatego izolacja pionowa powinna iść w parze z hydroizolacją poziomą.

A co z izolacją wodoodporną?

Izolacja wodoodporna jest zalecana przede wszystkim w budynkach posadowionych na terenie, gdzie występuje okresowe podnoszenie się wód gruntowych do poziomu przekraczającego poziom posadzki piwnicznej. Jeśli natomiast zabieramy się za hydroizolację fundamentów w domu bez podpiwniczenia możemy zrezygnować z tej formy zabezpieczenia fundamentów przed wilgocią.

Wszelkie prace związane z izolowaniem starych fundamentów najlepiej skonsultować z ekspertem. Wybór metod izolacji powinien być dostosowany do źródeł wilgoci w budynku oraz specyfiki materiałów budowlanych wykorzystanych do jego budowy.