Problem wilgoci w domu lub mieszkaniu to nie tylko przykry zapach i stęchłe powietrze. Wilgoć w domu to przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia jego mieszkańców, jakie niosą za sobą pleśń oraz inne szkodliwe odmiany grzybów.

W dzisiejszym artykule omówimy sposoby walki z wilgocią w domu, a więc skuteczne metody na osuszanie fundamentów, dzięki którym Twój dom będzie wolny od grzybów i pleśni, które mogą powodować groźne choroby układu oddechowego, alergie, a nawet depresję.

Osuszanie ścian i fundamentów – jak się to robi?

Eksperci wciąż nie są zgodni co do tego, które metody walki z wilgocią i pleśnią w domu można nazwać osuszaniem, a które na to miano nie do końca zasługują. Problem polega bowiem na tym, że przez osuszanie rozumie się szereg czynności podejmowanych w celu usunięcia nadmiaru wilgoci z przegrody (ściany). Podczas gdy jedne czynności (metody) koncentrują się na wymuszonym usunięciu wilgoci z przegrody bez odcinania jej dopływu, inne bazują na naturalnym wysychaniu muru w wyniku trwałego odcięcia źródła wilgoci. Skutkiem wszystkich tych działań jest sucha ściana, przy czym pierwsze w celu zachowania osiągniętego efektu wymagają dodatkowo podjęcia działań w postaci zaizolowania przegród przed dalszym podciąganiem wilgoci, a drugie nie. Czy w takim razie pierwsze należy klasyfikować jako osuszanie, a drugie jako izolowanie?

Oczywiście dla praktyki powyższe dywagacje nie mają najmniejszego znaczenia. W praktyce eksperci zajmujący się osuszaniem budynków sięgają po metody, które w danym przypadku okazują się najbardziej skuteczne. Nierzadko są to metody mieszane, np. w sytuacji kiedy naprawa izolacji poziomej ściany fundamentowej wymaga wcześniejszego osuszenia przegrody.

Metody nieinwazyjne i inwazyjne

W zależności od stopnia ingerencji w konstrukcję budynku wyróżnia się nieinwazyjne i inwazyjne metody osuszania budynków. Pierwsze w żaden sposób nie ingerują w strukturę konstrukcji budynku, drugie – jak sama nazwa wskazuje – ingerują i to znacznie, przy czym ingerencja ta nie wpływa negatywnie na stabilność i trwałość konstrukcji.

Metody nieinwazyjne

Istnieje wiele metod nieinwazyjnego osuszania budynków. Stosuje się je zarówno w domach, jak i mieszkaniach oraz pomieszczeniach gospodarczych oraz obiektach komercyjnych o różnym przeznaczeniu. Ze względu na fakt, iż metody nieinwazyjne nie izolują przegrody i nie odcinają jej od źródła wilgoci (wody gruntowej) najlepiej sprawdzają się one w połączeniu z metodami izolowania lub jako metody osuszania ścian w budynkach, które uległy zawilgotnieniu na skutek inny niż podciąganie wód gruntowych, niezależnie czy mamy tu na myśli podciąganie kapilarne czy boczne.

Wśród metod nieinwazyjnych na uwagę zasługują m.in.:

– Osuszanie absorpcyjne, w którym jako czynnik osuszający wykorzystuje się bardzo suche powietrze, które absorbuje wilgoć z przegród, a następnie oddaje ją na zewnątrz. W metodzie wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia ze środkiem absorbującym wilgoć z powietrza. Powietrze zassane z pomieszczenia jest przepuszczane przez urządzenie, gdzie oddaje wilgoć. Następnie jest ponownie wypuszczane do pomieszczenia i proces się powtarza.
– Osuszanie gorącym powietrzem, w którym czynnikiem osuszającym jest wysoka temperatura. W metodzie wykorzystuje się nagrzewnice, które ogrzewają powietrze do wskazanej temperatury, a następnie wypuszczają do pomieszczenia. Zastosowanie tej metody wymaga zapewnienia prawidłowej wentylacji, w przeciwnym razie efekty osuszania będą tylko powierzchowne, a przegrody w głębszych warstwach pozostaną mokre.
– Osuszanie mikrofalowe, w którym wykorzystuje się zjawisko rotacji polarnych cząstek wody, które w wyniku stałego poruszania się z podobną częstotliwością trą o siebie, tym samym powodując podniesienie się temperatury muru. W metodzie wykorzystuje się generator mikrofalowy. Zaletą tej metody jest denaturacja życia biologicznego, które może występować w zawilgoconej przegrodzie poprzez jego termiczne zniszczenie. W ten sposób podczas osuszania murów możemy jednocześnie zabić zarodniki pleśni oraz innych grzybów.

Metody inwazyjne

Wśród najpopularniejszych metod inwazyjnych stosowanych w Polsce należy wymienić:

– Przecinanie murów: Ta metoda polega na stopniowym przecinaniu murów na odcinku od 1 do 1,5 m. W powstałych zacięciach układa się hydroizolację poziomą, a następnie wypełnia szczelinę podawaną pod ciśnieniem zaprawę murarską. Metoda ta jest bardzo czasochłonna i wymagająca. Ze względu na bardzo dużą ingerencję w konstrukcję budynku zaleca się jej wykonywanie wyłącznie w oparciu o projekt wykonawczy, który stanowi gwarancję zachowania bezpieczeństwa. Dodatkowym mankamentem przecinania murów jest konieczność ich wcześniejszego sztucznego wysuszenia, gdyż warstwę izolacji zakłada się na mur już osuszony.
– Wbijanie blach: Ta metoda polega na odcinaniu źródła wilgoci przy pomocy blach wbijanych w spoiny między cegłami. Zaletą tej metody jest możliwość zaizolowania wilgotnego muru, który po odcięciu źródła wilgoci wysycha samoistnie. Ponadto jest to metoda stosunkowo szybka i bezpieczna dla konstrukcji budynku.
– Iniekcję krystaliczną: Iniekcja krystaliczna to metoda łącząca w sobie zalety izolowania i osuszania – efekt jest taki sam, jak w przypadku blach wbijanych w spoiny w murze, źródło wilgoci zostaje odcięte, a mur wysycha samoczynnie. W tej metodzie stosuje się otwory iniekcyjne, przez które w głąb zawilgoconej przegrody pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanina iniekcyjna. Po wyschnięciu związki obecne w mieszaninie ulegają krystalizacji tworząc w kapilarach i porach materiału budowlanego nierozpuszczalny w wodzie korek, który skutecznie izoluje przegrodę od wilgoci. Metodę można wykonywać na mokrym murze.

Dobór metody powinien być zawsze podyktowany rzeczywistą potrzebą – zakresem problemu oraz źródłem wilgoci w budynku. W przypadku uszkodzenia izolacji poziomej zaleca się iniekcję krystaliczną, zaś w przypadku zawilgocenia z powodu nieszczelnego dachu rekomenduje się nieinwazyjne metody osuszania budynków.