Osuszanie murów – sposób na wilgoć w domuWilgoć w domu może mieć wiele źródeł. Specjaliści od osuszania budynków rozróżniają wewnętrzne i zewnętrzne źródła pochodzenia wilgoci. Te pierwsze to źródła znajdujące się wewnątrz budynku. Są nimi przede wszystkim łazienki i kuchnie. Te drugie to źródła znajdujące się na zewnątrz budynku. Można tu wskazać wilgoć podciąganą z gruntu oraz opady atmosferyczne dostające się do wnętrza budynku przez nieszczelności w dachu lub otworach okiennych.

Problemu wilgoci nie należy zostawiać samemu sobie. Bez usunięcia źródła wilgoci mury same nie wyschną, a zawilgocone ściany sprzyjają rozwojowi pleśni, która jest bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia, a nawet życia. Na szczęście skuteczne osuszanie murów jest możliwe, ale wymaga zastosowania odpowiedniej metody, a następnie zabezpieczenia ścian przed ponownym zawilgoceniem.

Metody osuszania

Metody osuszania ścian możemy podzielić na nieinwazyjne i inwazyjne. Pierwsze pozwalają usunąć wilgoć z przegród bez ingerowania w ich konstrukcję. Drugie wymagają ingerencji, która pozostawia trwałe ślady. Wybór metody osuszania murów jest uzależniony od wielu czynników:

⦁ rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych,
⦁ wieku oraz charakteru budynku (w starych zabytkowych budynkach zaleca się stosowanie metod nieinwazyjnych),
⦁ źródeł pochodzenia wilgoci,
⦁ stopnia zawilgocenia murów.

Metody nieinwazyjne

Jeśli zdecydujemy się na nieinwazyjne osuszanie ścian będziemy mieli do dyspozycji kilka metod:

⦁ NAGRZEWANIE

Metoda polega na osuszaniu ścian przy pomocy urządzeń nagrzewających (tzw. nagrzewnic), które umieszcza się w zawilgoconych pomieszczeniach. Poprzez podnoszenie temperatury w pomieszczeniu nagrzewnice prowadzą do intensywnego odparowywania wilgoci z powierzchniowych warstw muru. Niestety nagrzewanie nie zawsze okazuje się skuteczne. Dodatkowo, wymaga ono dobrej wentylacji osuszanego pomieszczenia. W przeciwnym razie odparowana wilgoć będzie z powrotem osiadać na przegrodach i przenikać w głąb murów.

⦁ ABSORPCJA

Metoda osuszania bazująca na absorbowaniu wilgoci przez suche powietrze. W pewnym uproszczeniu metoda ta polega na przepuszczeniu powietrza z pomieszczenia przez specjalne urządzenie, które absorbuje wodę z tego powietrza. Osuszone w ten sposób powietrze powraca do pomieszczenia i jest znowu zasysane przez urządzenie, które absorbuje z niego wodę. Wilgoć odprowadzana jest na zewnątrz, a proces zasysania i oddawania powietrza do pomieszczenia powtarza się aż do całkowitego osuszenia murów.

⦁ MIKROFALE

Metoda osuszania działająca na zasadzie podobnej do działania kuchenki mikrofalowej. Oddziałując na ścianę mikrofale powodują nagrzewanie się muru nie tylko na jego powierzchni, ale również w głębszych jego warstwach. To powoduje skraplanie się wilgoci, która w postaci pary wodnej przenika na zewnątrz przegrody, a następnie do wewnątrz pomieszczenia, skąd jest usuwana za pomocą intensywnej wentylacji.

Metody inwazyjne

Decydując się na osuszanie murów przy użyciu metod inwazyjnych również mamy do dyspozycji kilka rozwiązań:

⦁ INIEKCJA

Metoda osuszania, w której stosuje się przegrodę hydrofobową lub uszczelniającą. Taką przegrodę uzyskuje się poprzez wykonanie w musze odpowiednich otworów

. ⦁ TERMOINIEKCJA

Termoiniekcja to metoda łącząca w sobie osuszanie przy użyciu ciepłego powietrza z tworzeniem bariery hydrofobowej. Na początku w przegrodzie wierci się nieprzelotowe otwory iniekcyjne, przez które w głąb muru wprowadza się ciepłe powietrze o ustalonej temperaturze i prędkości przepływu. W wyniku oddziaływania ciepłego powietrza wilgoć odparowuje. Następnie w osuszone mury wprowadza się środek do iniekcji, który po zastygnięciu tworzy barierę hydrofobową uniemożliwiającą dalsze podciąganie kapilarne. W ten sposób mur jest osuszony i zabezpieczony przed wilgocią. Zaletą termoiniekcji jest szybkość działania. Barierę przeciw wilgoci uzyskuje się już po kilku godzinach po wprowadzeniu środka w otwory iniekcyjne.

⦁ INIEKCJA KRYSTALICZNA

Iniekcja krystaliczna to odmiana iniekcji ciśnieniowej, którą stosuje się w budynkach zawilgoconych z powodu podciągania kapilarnego wód gruntowych. Podobnie jak w przypadku innych metod iniekcyjnych, iniekcja krystaliczna wymaga wykonania w murze nawiertów iniekcyjnych, przez które usuwana jest wilgoć z kapilar i wprowadzany środek do iniekcji. W wyniku tego działania w porach i kapilarach materiału budowlanego powstaje nierozpuszczalna w wodzie bariera, którą tworzą wyizolowane minerały.

Wszystkich zainteresowanych osuszaniem murów przy pomocy iniekcji krystalicznej zachęcamy do dalszej lektury.

Która z powyższych metod jest najskuteczniejsza?

Jak już wcześniej pisaliśmy, wybór metody osuszania murów jest uzależniony od wielu czynników. Z tego też powodu nie jest to wybór łatwy. Właścicielom nieruchomości borykającym się z problemem wilgoci w domu polecamy konsultację z ekspertem, który na bazie swojej wiedzy i doświadczenia określi źródło wilgoci i podpowie wybór najoptymalniejszej metody do jej usunięcia.