Osuszanie ścian z wilgoci Wilgoć w domu to poważny problem, z którego istnienia często nie zdajemy sobie sprawy dopóki nie przybierze on bardziej widocznej postaci – mokrych placków na ścianach, grzyba lub pleśni. Tymczasem nadmierna wilgoć jest niebezpieczna dla naszego zdrowia na długo przedtem nim zaczniemy obserwować jej pierwsze objawy. Dlatego, jeśli wydaje nam się, że powietrze w domu jest zatęchłe lub niezależnie od temperatury powietrza doświadczamy nieprzyjemnej wilgoci na skórze, koniecznie powinniśmy się skonsultować ze specjalistą, który oceni czy rzeczywiście mamy problem z wilgocią, a w razie potrzeby zaproponuje osuszanie ścian przy pomocy najbardziej efektywnej w danym przypadku metody.

Dlaczego musimy walczyć z wilgocią w domu?

Osuszanie ścian z wilgoci to szereg działań, których celem nie jest wyłącznie usunięcie nieprzyjemnego zapachu stęchlizny unoszącego się w pomieszczeniach. Podstawowym zadaniem osuszania jest przywrócenie w pomieszczeniu bezpiecznych warunków do życia i pracy człowieka. Nadmierna wilgoć często prowadzi do rozwoju pleśni. Ta z kolei jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, a także innych problemów zdrowotnych. Osoby przez długi czas przebywające w pomieszczeniach, w których zdążyła się rozwinąć pleśń (często jest ona niewidoczna, ukryta za szafami lub innymi elementami wyposażenia wnętrz) skarzą się na szereg dolegliwości, w tym na:

⦁ bóle mięśniowo-stawowe o niezidentyfikowanym podłożu,
⦁ choroby i nieżyty zatok,
⦁ infekcje skórne o różnym stopniu zaognienia,
⦁ ogólne problemy z oddychaniem,
⦁ poczucie przemęczenia, ospałość i apatię.

Walka z wilgocią ma za zadanie nie dopuścić do rozwoju pleśni oraz innych groźnych dla zdrowia i życia człowieka grzybów poprzez odpowiednie zaizolowanie ścian „pijących” wodę. Dopiero po zaizolowaniu ścian przegrody mogą zostać osuszone. W zależności od skali problemu osuszanie ścian z wilgoci może polegać na samoczynnym osuszeniu – o ile pozwala na to poziom zawilgocenia oraz warunki atmosferyczne – lub osuszaniu przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Osuszanie budynków – czy to proste?

Skuteczne osuszanie ścian z wilgoci nie jest łatwe, szczególnie jeśli podjęte działania nie zostały poprzedzone odpowiednią diagnostyką. Jedną z najczęściej występujących przyczyn zawilgocenia jest podciąganie wody z gruntu – mato miejsce w sytuacji, gdy fundamenty budynku nie zostały odpowiednio zaizolowane lub izolacja uległa degradacji. Obecnie uznaje się, że najskuteczniejszą metodą walki z podciąganiem wilgoci jest iniekcja. Iniekcja skutecznie uniemożliwia dalsze podciąganie wilgoci z gruntu, jednocześnie ułatwiając osuszanie ścian z wilgoci i zapewniając trwałość uzyskanego efektu.

Iniekcja może przyjmować różne formy:

iniekcji grawitacyjnej

Iniekcja grawitacyjna to metoda osuszania polegająca na wierceniu w zawilgoconym murze otworów iniekcyjnych. Otwory mają średnicę od 20 do 30 mm. Nawierty wykonuje się w rozstawie osiowym z zachowaniem ok. 10 cm odstępu. Skuteczność technologii zależy w dużym stopniu od materiału iniekcyjnego, który powinien być dostoswany do iniekcji grawitacyjnej. Technologia Iniekcji Krystalicznej® oraz dedykowany dla niej materiał iniekcyjny CRYSTARID®-IK AKTYWATOR spełnia warunek skuteczności w bardzo zawilgoconych murach. Działanie materiału iniekcyjnego polega na wytworzeniu w zawilgoconym murze bariery przeciwwilgociowej, która powstaje na skutek krystalizacji nierozpuszczalnych w wodzie związków wapnia. Technologia Iniekcji Krystalicznej® wykorzystuje zjawisko samoorganizacji kryształów do tworzenia iniekcyjnej izolacji przeciwwilgociowej.

Zachodzące tutaj zjawisko samoorganizacji kryształów

iniekcji ciśnieniowej

Iniekcja ciśnieniowa to sposób na bardzo zawilgocone ściany. Ta metoda osuszania również polega na wykonywaniu nawiertów iniekcyjnych z tą różnicą, że są to nawierty o zdecydowanie mniejszej średnicy (do 12 do 18 mm) oraz niewielkim kącie nachylenia. Przykładami iniekcji ciśnieniowej są:

⦁ metoda „mokre w mokre”,
⦁ iniekcja z aktywatorem,
⦁ Iniekcja Krystaliczna® – Działanie dedykowanego do iniekcji krystalicznej® materiału CRSYATRID®-IK przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie po iniekcji następuje bardzo silny efekt hydrofobowy a następnie odłożony w czasie proces krystalizacji. Strefa iniekcji jest zatem zabezpieczona na dwa sposoby dzięki czemu transport wilgoci w murze zostaje skutecznie zablokowany. A mokre ściany mogą wyschnąć.

Wybór metody osuszania ścian powinien być uzależniony od wielu czynników, wśród których pod uwagę należy wziąć przyczynę zawilgocenia, rodzaj materiałów budowlanych użytych do wzniesienia przegród, poziom zawilgocenia ściany, bezpieczeństwo użytkowników budynku. Z tego też powodu osuszanie ścian z wilgoci należy powierzyć ekspertom, którzy zidentyfikują źródło problemu i wybiorą najlepszą metodę walki z wilgocią.