Izolacja piwnicy w starym budynku O ile ocieplanie ścian w budynku wydaje się zadaniem stosunkowo prostym, o tyle ocieplanie fundamentów to już wyzwanie, które wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kosztownych robót ziemny. Czy warto izolować piwnice w starym budownictwie i jak to zrobić?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań dotyczących izolacji piwnicy w budynkach już eksploatowanych znajdziesz w dzisiejszym artykule, który poświęciliśmy zagadnieniom, takim jak przeciwwilgociowa izolacja piwnicy oraz ocieplenie fundamentów.

Izolacja piwnicy

Przepisy budowlane nie są szczególnie restrykcyjne w zakresie konieczności wykonywania termoizolacji fundamentów. Z tego też powodu wielu inwestorów oraz wykonawców rezygnuje z warstwy ocieplenia, jeśli nie jest ona absolutnie konieczna. Tymczasem praktyka pokazuje, że fundamenty warto ocieplić niezależnie od obowiązujących przepisów i stosowanych praktyk. Dlaczego?

Dbając o odpowiednie zaizolowanie fundamentów jeszcze na etapie budowy oszczędzamy podwójnie – odpowiednia termoizolacja ścian fundamentowych zapobiega powstawaniu mostków termicznych (miejsc, którymi z wnętrza budynku ucieka ciepło), a co za tym idzie obniża koszty eksploatacji budynku, ponadto dbając o wykonanie izolacji termicznej podczas budowy fundamentów oszczędzamy fundusze, które musielibyśmy zainwestować w roboty ziemne niezbędne podczas izolowania ścian fundamentowych w budynku już wzniesionym.

Z jakich materiałów wykonuje się termoizolację fundamentów?

Dobór odpowiednich materiałów na ocieplenie fundamentów ma kluczowe znaczenie nie tylko dla skuteczności izolacji termicznej, ale również przeciwwilgociowej. Dlatego wybierając materiały na izolację powinniśmy brać pod uwagę parametry takie, jak niska nasiąkliwość oraz niewielkie podciąganie kapilarne. Do najczęściej stosowanych termo-izolatorów zalicza się:

• płyty z wełny kamiennej, które zapobiegają przenikaniu ciepła do gruntu, a jednocześnie odprowadzają wilgoć z fundamentów na zewnątrz,
• twardy styropian, który również zapobiega utracie ciepła, jednocześnie skutecznie opierając się działaniu wilgoci zgromadzonej w wodach gruntowych,
• styrodur (tj. wzmocniony, wodoodporny styropian), który pozwala na uzyskanie skutecznego zabezpieczenia zarówno przed oddziaływaniem wilgoci z gruntu, jak i zimna.

Oczywiście ocieplenie fundamentów nie jest jednoznaczne z ich ochroną przed wilgocią. Zależnie od gruntu, na jakim jest posadowiony budynek fundamenty mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci izolacji pionowej i poziomej.

Izolacja piwnicy – jak to się robi?

W przypadku budynków podpiwniczonych izolacja fundamentów jest jednoznaczna z izolacją piwnicy, co dodatkowo zwiększa użyteczność pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu (tj. parteru budynku). Dlatego warto zadbać o to, żeby była prawidłowo wykonana od samego początku:

• izolacja pozioma na ławach fundamentowych
Jeszcze przed wzniesieniem ścian fundamentowych powinniśmy zadbać o zabezpieczenie fundamentów przed podciąganiem kapilarnym (tj. podciąganiem wilgoci z gruntu). W tym celu na ławach fundamentowych należy ułożyć warstwę izolującą, którą można wykonać ze specjalnej folii fundamentowej (materiał ma tyle samo przeciwników, co zwolenników) lub tradycyjnej papy na lepiku. Dopiero na tak zabezpieczonych ławach fundamentowych można rozpocząć dalsze prace nad fundamentami.

• drenaż (izolacja przeciwwodna)
Fundamenty w budynkach podpiwniczonych są szczególnie narażone na oddziaływanie wód gruntowych napierających na konstrukcję pod ciśnieniem. Żeby zabezpieczyć konstrukcję przed szkodliwym działaniem wody wykonuje się izolację przeciwwodną, która przyjmuje postać drenażu. Konieczność wykonania izolacji przeciwwodnej zależy od rodzaju gruntu oraz konstrukcji budynku.

• ściany fundamentowe
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz drenażu przychodzi czas na budowę fundamentów. Fundamenty najczęściej wylewamy lub budujemy z bloczków betonowych. W tym wypadku (beton lany lub w bloczkach) wybór materiału budowlanego nie ma większego wpływu na różnice w nasiąkliwości ścian fundamentowych.

• sezonowanie
Przed wykonaniem jakichkolwiek dalszych prac związanych z układaniem izolacji przeciwwilgociowej lub ocieplenia ścian fundamentowych fundamenty muszą zostać poddane sezonowaniu. Sezonowanie to proces wysychania, w trakcie którego materiał oddaje nadmiar wilgoci na zewnątrz. Proces ten może potrwać nawet kilka tygodni, dlatego z zakładaniem warstw izolacji nie należy się nadmiernie spieszyć.

• izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Po zakończeniu procesu sezonowania ścian fundamentowych ich powierzchnię należy wyczyścić. Dopiero na oczyszczoną powierzchnię nakłada się tynk, na którym układamy warstwę izolacji przeciwwilgociowej (tj. membranę hydroizolacyjną lub papę bitumiczną, lub specjalną farbę asfaltową). Na izolację przeciwwilgociową montujemy ocieplenie. Materiał termoizolujący najczęściej przybiera postać płyt, które naklejamy na podłoże. W trakcie tego procesu należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby krawędzie płyt idealnie do siebie przystawały. Szczeliny w warstwie izolacji cieplnej będą powodowały uciekanie ciepła na zewnątrz.

Co zyskam po hydroizolacji piwnicy?

Cały czas pamiętajmy o tym, że w przypadku budynków z podpiwniczeniem część ścian fundamentowych pełni rolę ścian piwnicznych. Poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią oraz zimnem możemy zapewnić w pomieszczeniach optymalne warunki nie tylko do przechowywania różnego rodzaju rzeczy i sprzętów, ale również funkcjonowania ludzi. Odpowiednia izolacja piwnicy sprzyja więc wszelkiego typu projektom adaptacyjnym, które pozwalają wykorzystywać piwnice lub poddasza nie tylko w celach gospodarczych. W ostatnim czasie niezwykle modne stały się domowe siłownie, pokoje zabaw dla dzieci, pokoje do gier z konsolami i wiele innych. Jeśli poziom wilgotności powietrza w piwnicy będzie się utrzymywał na optymalnym poziomie (tj. do 40 do 60%), a ciepło nie będzie uciekało przez ściany do gruntu pomieszczenia zaaranżowane w suterenie będą nie tylko oferowały przyjemną atmosferę, ale również będą bezpieczne dla naszego zdrowia i życia, a ich eksploatacja nie przysporzy nam dodatkowych kosztów.